Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống mại dâm?

26/04/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống mại dâm? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Ngọc Hiền, hiện tôi đang sinh sống và học tập tại Bình Dương. Tôi đang có thắc mắc cần được Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, tôi muốn hỏi Ban biên tâp là: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống mại dâm? Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập, tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc phòng, chống mại dâm được quy định tại Điều 25 Nghị định 178/2004/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh phòng, chống mại dâm do Thủ tướng chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm.

   - Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan cấp trên ban hành các văn bản pháp luật, chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch về phòng, chống mại dâm và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

   - Thường trực về công tác phòng, chống mại dâm của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

   - Thống nhất quản lý các cơ sở chữa bệnh, dạy nghề, tạo việc làm cho người bán dâm.

   - Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mại dâm; chỉ đạo hệ thống tổ chức phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp trong công tác phòng, chống mại dâm thuộc ngành quản lý.

   - Thực hiện thống kê nhà nước về phòng, chống mại dâm.

   - Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan quy định cụ thể danh mục chỗ làm việc, công việc không được sử dụng lao động dưới 18 tuổi.

   - Hợp tác quốc tế về phòng, chống mại dâm và buôn bán phụ nữ, trẻ em để phục vụ hoạt động mại dâm, theo sự phân cấp của Chính phủ.

   - Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo về phòng, chống mại dâm.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc phòng, chống mại dâm. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 178/2004/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn