Cá nhân, tổ chức nước ngoài được làm Phó chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ xã hội không?

26/04/2022

Tôi là cá nhân nước ngoài, sắp tới sẽ góp tài sản để thành lập quỹ xã hội với những đối tác của tôi ở Việt Nam, theo đó tôi góp 30% để thành lập quỹ. Cho tôi hỏi tôi là cá nhân nước ngoài có được làm Phó chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ xã hội không? Nhờ hỗ trợ!

  • Cá nhân, tổ chức nước ngoài được làm Phó chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ xã hội không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 26 và Khoản 7 Điều 27 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định như sau:

   - Hội đồng quản lý quỹ là cơ quan quản lý của quỹ, nhân danh quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không có án tích. Hội đồng quản lý quỹ có tối thiểu 03 thành viên trong đó số lượng thành viên Hội đồng quản lý quỹ là công dân Việt Nam tối thiểu 51% do sáng lập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập quỹ, Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

   - Cá nhân, người đại diện tổ chức nước ngoài góp tài sản để thành lập quỹ hoặc có nhiều đóng góp cho quỹ, được các sáng lập viên thành lập quỹ đề cử, có thể được Hội đồng quản lý quỹ bầu làm Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoặc tôn vinh làm Chủ tịch danh dự của quỹ.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì bạn là cá nhân nước ngoài vẫn được làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ xã hội.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn