Các chức danh của Bộ Tài chính được tổ chức Lễ tang cấp cao

26/04/2022

Là công chức nhà nước đã về hưu. Tôi thấy một số chức danh nhà nước khi mất sẽ được tổ chức Lễ tang cấp cao. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Các chức danh của Bộ Tài chính được tổ chức Lễ tang cấp cao bao gồm những chức danh nào?

  • Các chức danh của Bộ Tài chính được tổ chức Lễ tang cấp cao quy định tại Điều 5 Quyết định 1230/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài chính đang giữ chức vụ hoặc thôi giữ chức thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng quản lý; cán bộ hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (lão thành cách mạng) hoặc cán bộ hoạt động ở miền Nam suốt thời kỳ chống Mỹ (1954 - 1975) được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) và được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất trở lên; các nhà hoạt động xã hội, văn hóa, khoa học tiêu biểu (được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng cá nhân) là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động đang công tác hoặc nghỉ hưu của Bộ Tài chính khi từ trần được tổ chức Lễ tang cấp cao.

   - Đối với trường hợp người từ trần theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, Lễ tang tổ chức theo hình thức Lễ tang cán bộ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn