Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 được quy định như thế nào?

26/04/2022

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 được quy định như thế nào? Mong nhận tư vấn theo quy định mới? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945 được quy định tại Điều 9 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), cụ thể như sau:

   - Cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945” theo quy định của Chính phủ.

   - Trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng.

   - Bảo hiểm y tế.

   - Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

   - Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.

   - Chế độ ưu đãi quy định tại điểm c và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.

   - Cấp tiền mua báo Nhân dân hằng ngày; tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hóa, tinh thần phù hợp.

   Trân trọng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn