Chính sách của Nhà nước về phát triển mỹ thuật được quy định như thế nào?

26/04/2022

Chính sách của Nhà nước về phát triển mỹ thuật được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm cán bộ văn hóa. Tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập hỗ trợ. Chính sách của Nhà nước về phát triển mỹ thuật được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Hoàng Bảo (bao****@gmail.com)

  • Chính sách của Nhà nước về phát triển mỹ thuật được quy định tại Điều 4 Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật như sau:

   1. Phát triển mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước.

   2. Bảo tồn và phát huy những giá trị của mỹ thuật truyền thống.

   3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mỹ thuật theo quy định của pháp luật.

   4. Hỗ trợ, đặt hàng, sáng tác các tác phẩm mỹ thuật có giá trị nghệ thuật cao, tác động tốt đến đời sống xã hội.

   5. Tặng giải thưởng, phổ biến, giới thiệu và quảng bá các tác phẩm mỹ thuật có giá trị nghệ thuật cao.

   6. Đào tạo tài năng mỹ thuật, nâng cao chất lượng giáo dục thẩm mỹ và mỹ thuật trong hệ thống giáodục quốc dân.

   7. Tài trợ cho hoạt động của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực mỹ thuật theo định hướng của Nhà nước.

   8. Đầu tư, nâng cấp và xây dựng mới bảo tàng mỹ thuật, nhà triển lãm mỹ thuật ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Trên đây là quy định về Chính sách của Nhà nước về phát triển mỹ thuật. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn