Có phải làm lại thủ tục hàng năm để nhận trợ cấp?

26/04/2022

Mẹ đẻ của ông Bùi Bốn (Đồng Nai) được hưởng trợ cấp đối với người đủ 80 tuổi trở lên từ tháng 5/2016 và được cấp thẻ BHYT. Ông Bốn hỏi, năm 2017, mẹ của ông phải làm thủ tục gì thêm để được tiếp tục nhận trợ cấp và nhận thẻ BHYT không?

    • Theo quy định hiện hành tại Nghị định 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi 2009, Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thì không yêu cầu mẹ ông Bốn phải làm thủ tục gì thêm để tiếp tục nhận trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên và thẻ BHYT.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn