Con của bệnh binh bị khuyết tật nặng thì có được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi bệnh binh chết?

26/04/2022

Cho tôi hỏi trường hợp con của bệnh binh bị khuyết tật nặng thì có được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi bệnh binh chết hay không?

  • Con của bệnh binh bị khuyết tật nặng thì có được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng khi bệnh binh chết?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 2 Điều 28 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 có quy định:

   Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:

   - Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

   Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

   ...

   Như vậy, điều kiện tiên quyết để thân nhân của bệnh binh, khi bệnh binh chết được hưởng trợ cấp tuất là bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.

   Đối với con của bệnh binh để được được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì phải thuộc trường hợp chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

   Trường hợp con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn