Công an được kiểm tra nhà nghỉ 1 năm bao nhiêu lần?

26/04/2022

Gia đình tôi kinh doanh nhà nghỉ và thời gian gần đây liên tục bị kiểm tra. Cho tôi hỏi căn cứ vào quy định của văn bản nào thì lực lượng công an được kiểm tra hành chính phòng, khách thuê nhà nghỉ, khách sạn đột xuất?

 

  • Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Các điều kiện này đã được quy định rõ trong Nghị định 96/2016/NĐ-CP điều kiện an ninh trật tự một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

   Căn cứ Khoản 1 Điều 50 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định:

   - Công an có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định về an ninh, trật tự với cơ sở kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phương thức định kỳ không quá một lần trong một năm hoặc đột xuất.

   - Việc thanh, kiểm tra đột xuất chỉ được thực hiện khi phát hiện cơ sở kinh doanh có vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự; Có đơn khiếu nại, tố cáo về vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh hoặc theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

   Do đó, công an có thẩm quyền chỉ được thực hiện việc kiểm tra định kỳ tối đa một năm một lần hoặc có thể kiểm tra đột xuất nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

   Trước khi thực hiện kiểm tra, cơ quan Công an có thẩm quyền phải có văn bản thông báo trước năm ngày làm việc cho cơ sở kinh doanh về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra.

   Nội dung kế hoạch kiểm tra định kỳ bao gồm: Lý do, căn cứ tiến hành kiểm tra; Mục đích, yêu cầu kiểm tra; Đối tượng kiểm tra; Nội dung kiểm tra; Thành phần đoàn kiểm tra;Thời gian tiến hành kiểm tra.

   Kết thúc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản ghi rõ kết quả và tồn tại hoặc vi phạm (nếu có).

   Ngoài ra, người bị kiểm tra hành chính có quyền khiếu nại hành vi hành chính của cơ quan công an kiểm tra nếu việc kiểm tra không đúng thẩm quyền, trình tự và thủ tục kiểm tra.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn