Công việc cần tiến hành trong bước chuẩn bị thực hiện giám định đối với sản phẩm văn hóa

26/04/2022

Từ năm 2019 thì Giám định viên sẽ thực hiện những công việc gì trong bước chuẩn bị thực hiện giám định đối với sản phẩm văn hóa? Mong nhận được phản hồi.

  • Theo Điều 5 Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL (Có hiệu lực ngày 15/11/2019) quy định các công việc được tiến hành trong bước chuẩn bị thực hiện giám định đối với sản phẩm văn hóa, cụ thể như sau:

   - Tiến hành nghiên cứu hồ sơ trưng cầu, yêu cầu và các quy định cụ thể của pháp luật có liên quan để chuẩn bị thực hiện giám định tư pháp. Trường hợp cần làm rõ thêm về nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, đối tượng giám định thì đề nghị người trưng cầu, yêu cầu cung cấp thêm thông tin, tài liệu có liên quan.

   - Tổ chức giám định tư pháp căn cứ vào hồ sơ trưng cầu, yêu cầu giám định để lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp, phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định tư pháp.

   Lưu ý: Tổ chức giám định tư pháp tiến hành giám định tư pháp đối với đối tượng giám định bằng hình thức giám định tập thể. Số lượng người giám định tư pháp phải từ 03 người trở lên.

   Quyết định tiến hành giám định tư pháp thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL.

   Trường hợp cần thiết, người giám định tư pháp tổ chức lấy kết quả xét nghiệm hoặc kết luận chuyên môn khác trước khi đưa ra đánh giá.

   Trên đây là các công việc cần tiến hành trong bước chuẩn bị thực hiện giám định đối với sản phẩm văn hóa.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn