Đang đi cai nghiện có được sử dụng kinh sách để sinh hoạt tôn giáo không?

Ngày hỏi:03/05/2022

Đang đi cai nghiện có được sử dụng kinh sách để sinh hoạt tôn giáo không? Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung cần phải nộp giấy tờ gì? Gia đình tôi theo đạo, hiện tại con trai tôi đang đi cai nghiện cở cơ sở cai nghiện thì khi vô trong đó có được sử dụng kinh sách không? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Đang đi cai nghiện có được sử dụng kinh sách để sinh hoạt tôn giáo không?

   Căn cứ Điều 4 Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định về việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Luật như sau:

   1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là người bị quản lý, giam giữ) được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân và được thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá nhân theo quy định của pháp luật về nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là cơ sở quản lý, giam giữ).

   2. Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ không được làm ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người khác và không trái với quy định của pháp luật có liên quan.

   3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn cách thức quản lý kinh sách, thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ.

   Tại Khoản 5 Điều 6 Nghị định trên quy định như sau:

   Điều 6. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người
   ...
   5. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo.

   Như vậy, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện được phép sử dụng kinh sách theo như quy định trên.

   Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung cần phải nộp giấy tờ gì?

   Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 162/2017/NĐ-CP về trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung như sau:

   1. Trước khi thay đổi người đại diện, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

   Hồ sơ đăng ký gồm:

   a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm, họ và tên, nơi cư trú của người đại diện cũ và người đại diện mới của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi;

   b) Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới;

   c) Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký;

   d) Biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

   2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Theo đó, khi thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thì cần phải nộp các giấy tờ theo như quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn