Dịch Covid-19, có được từ chối phục vụ khách du lịch nước ngoài?

Ngày hỏi:18/03/2020

Trước diễn biến phức tạp trong dịch Covid-19, một số địa phương đã từ chối phục vụ khách du lịch nước ngoài, điều này có được phép hay không? Cảm ơn!

  • Dịch Covid-19, có được từ chối phục vụ khách du lịch nước ngoài?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Công văn 2052/VPCP-KGVX năm 2020 thì:

   Gần đây, một số phương tiện thông tin, báo chí có phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh COVID-19 từ khách du lịch là người nước ngoài, một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch ở các địa phương đã từ chối phục vụ, thậm chí có biểu hiện tẩy chay, kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài.

   Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

   - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt, đối xử đối với khách du lịch; chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.

   Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để chỉ đạo, xử lý.

   ...

   Như vậy, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ không được kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.

   Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ quan y tế gần nhất trong thời gian 24 giờ, kể từ khi phát hiện bệnh dịch (Điều 47 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007).

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn