Diễn xiếc bao nhiêu năm thì được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”?

26/04/2022

Đối với người làm trong lĩnh vực nghệ thuật xiếc, thì thời gian hoạt động chuyên nghiệp bao nhiêu năm mới có thể xét  tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”?

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định như sau:

   Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú được xét tặng cho đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này khi đạt các tiêu chuẩn sau:

   1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương;

   2. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề; có tài năng nghệ thuật xuất sắc; có uy tín nghề nghiệp; được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ;

   3. Có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 15 năm trở lên, riêng đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, Múa thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên;

   4. Có ít nhất 02 Giải Vàng quốc gia hoặc 01 Giải Vàng quốc gia và 02 Giải Bạc quốc gia.

   Như vậy, đối với loại hình nghệ thuật Xiếc, thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên mới được xét tặng danh hiệu trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn