Điều kiện công nhận điểm du lịch từ năm 2018

Theo dõi sự thay đổi của Điều kiện công nhận điểm du lịch
Ngày hỏi:28/08/2017

Điều kiện công nhận điểm du lịch từ năm 2018 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Qua một số tài liệu, tôi được biết, nhà nước vừa ban hành Luật Du lịch mới sẽ có hiệu lực áp dụng từ năm 2018. Vậy, theo nội dung của luật này thì một địa điểm để được công nhận điểm du lịch phải đáp ứng những điều kiện gì? Nội dung này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong Ban biên tập dành thời gian giải đáp giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! 

Vĩnh Thụy (thuy***@gmail.com)

  • Từ ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ khách du lịch.

   Điều kiện công nhận điểm du lịch từ năm 2018 được quy định tại Điều 23 Luật Du lịch 2017. Cụ thể như sau:

   1. Điều kiện công nhận điểm du lịch bao gồm:

   a) Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định;

   b) Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch;

   c) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

   2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Về hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận, pháp luật hiện hành quy định như sau:

   - Hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch bao gồm:

   + Đơn đề nghị công nhận điểm du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

   + Bản thuyết minh về điều kiện công nhận điểm du lịch quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

   - Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị công nhận điểm du lịch được quy định như sau:

   + Tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý điểm du lịch nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về du lịch (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi có điểm du lịch;

   + Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

   + Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về điều kiện công nhận điểm du lịch từ năm 2018. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Luật Du lịch 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn