Dự toán chi phí tu bổ di tích là thế nào?

Ngày hỏi:14/06/2022

Dự toán chi phí tu bổ di tích là như thế nào? Phụ lục tài liệu có liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích như thế nào? Xin được hỏi về vấn đề trên trong nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Dự toán chi phí tu bổ di tích là như thế nào như thế nào?

   Căn cứ Điều 10

   Dự toán chi phí tu bổ di tích được lập theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Luật Xây dựng; hướng dẫn xác định chi phí, định mức dự toán bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn có liên quan.

   Phụ lục tài liệu có liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích như thế nào?

   Căn cứ Điều 11

   Phụ lục tài liệu có liên quan đến thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích bao gồm:

   1. Bản vẽ thiết kế tu bổ di tích đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

   2. Bản sao các văn bản thẩm định, thẩm tra dự án, quyết định phê duyệt dự án.

   3. Biên bản ghi ý kiến đóng góp của cộng đồng, tổ chức và cá nhân có liên quan về nội dung, giải pháp thiết kế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn