Gia đình hiến máu lần thứ 10 thì có được khen thưởng không?

26/04/2022

Trường hợp gia đình hiến máu lần thứ 10 thì sẽ được khen thưởng như thế nào vậy anh chị? Căn cứ tại văn bản nào?

  • Theo Khoản 3 Điều 8 Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện Ban hành kèm theo Quyết định 122/QĐ-BCĐQG năm 2017 quy định về tiêu chuẩn, hình thức tôn vinh, khen thưởng gia đình như sau:

   **Gia đình hiến máu lần thứ mười:

   Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh xét tặng Cúp thủy tinh màu bạc hoặc hiện vật khác phù hợp.

   Như vậy, trường hợp gia đình hiến máu lần thứ mười thì sẽ được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh xét tặng Cúp thủy tinh màu bạc (hoặc hiện vật khác phù hợp).

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn