Giải pháp thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019

26/04/2022

Tôi nghe nói mới có quy định về tháng hành động vì bình đẳng giới, vậy cho tôi hỏi những giải pháp để thực hiện kế hoạch này được quy định thế nào?

  • Căn cứ Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2019 quy định giải pháp thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 như sau:

   - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp đối với việc triển khai Tháng hành động nói riêng và đối với công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nói chung.

   - Tích cực phối hợp và huy động nguồn lực, sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế trong việc triển khai Tháng hành động.

   - Phối hợp với các cơ quan truyền thông ở Trung ương và địa phương để tích cực truyền tải các thông điệp của Tháng hành động.

   - Kêu gọi, vận động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, nhân dân, người có uy tín và ảnh hưởng trong xã hội như: Lãnh đạo cấp cao, nhà khoa học, nghệ sỹ, doanh nhân nổi tiếng…

   - Tăng cường việc tuyên truyền thông qua các phương tiện cá nhân, ứng dụng mạng xã hội và các hoạt động truyền thông ở cấp cộng đồng nhằm truyền tải các thông điệp trực tiếp đến được nhiều người dân.

   - Bố trí kinh phí phù hợp cho việc triển khai các hoạt động của Tháng hành động.

   - Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn