Hộ nghèo nhận khoán chăm sóc rừng thông được bao nhiêu tiền khoán?

26/04/2022

Địa phương tôi là 01 trong những huyện nghèo mà pháp luật quy định. Tại địa phương có hơn 1000 ha rừng thông, gia đình tôi thuộc hộ nghèo trong xã muốn đăng ký khoán chăm sóc, bảo vệ rừng thông này. Vậy cho hỏi theo quy định gia đình tôi nhận được tiền công như thế nào? Và có hỗ trợ nào khác không?

  • Hộ nghèo nhận khoán chăm sóc rừng thông được bao nhiêu tiền khoán?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Mục II Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, cụ thể như sau:

   - Hộ gia đình nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất có trữ lượng giàu, trung bình nhưng đóng cửa rừng) được hưởng tiền khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 200.000 đồng/ha/năm;

   - Được trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực (thời gian trợ cấp gạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định, nhưng tối đa không quá 7 năm);

   Như vậy, gia đình bạn nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng thông sẽ hưởng tiền khoán 200.000 đồng/ha/năm và được trợ cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng trong thời gian chưa tự túc được lương thực.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn