Hồ sơ thanh lọc tài nguyên thông tin gồm những gì?

26/04/2022

Quy định về việc thanh lọc tài nguyên thông tin, cho hỏi hồ sơ thanh lọc tài nguyên thông tin bao gồm những giấy tờ gì? Rất mong nhận được phản hồi.

  • Theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL thì hồ sơ thanh lọc tài nguyên thông tin bao gồm:

   - Hồ sơ đề nghị thanh lọc tài nguyên thông tin quy định tại khoản 1 Điều 24 Thông tư này;

   - Danh mục tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư này;

   - Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc;

   - Biên bản thẩm định tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc của Hội đồng thẩm định tài nguyên thông tin đề nghị thanh lọc;

   - Quyết định phê duyệt Danh mục và hình thức xử lý tài nguyên thông tin được phép thanh lọc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn