Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng được quy định như thế nào?

26/04/2022

Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm cán bộ văn hóa. Tôi có thắc mắc mong được Ban biên tập hỗ trợ. Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! Thanh Liên (lien****@gmail.com)

  • Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng được quy định tại Điều 23 Nghị định 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật như sau:

   1. Thành lập Hội đồng nghệ thuật:

   a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án phải thành lập Hội đồng nghệ thuật ngay khi triển khai dự án để tư vấn về nghệ thuật;

   b) Số lượng thành viên Hội đồng nghệ thuật là số lẻ từ 07 đến 13 thành viên trong đó có chủ tịch và phó chủ tịch;

   c) Hội đồng nghệ thuật phải có trên 2/3 số thành viên là các nhà điêu khắc, họa sỹ có trình độ từ đại học trở lên, có uy tín, có kinh nghiệm xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, trong đó có 01 thành viên là kiến trúc sư; số thành viên còn lại là đại diện chủ đầu tư, ngành văn hóa, thể thao và du lịch và cơ quan khác có liên quan;

   d) Tác giả, nhà thầu thi công không được tham gia Hội đồng nghệ thuật;

   đ) Trước khi quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật, cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phải có văn bản xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về danh sách thành viên Hội đồng nghệ thuật.

   Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải có văn bản trả lời.

   2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nghệ thuật:

   a) Tư vấn cho chủ đầu tư:

   - Xét chọn mẫu phác thảo bước một và bước hai;

   - Góp ý kiến hồ sơ quy hoạch và thiết kế cơ sở mặt bằng, không gian tổng thể công trình;

   - Nghiệm thu các bước thi công mỹ thuật và nghiệm thu toàn bộ phần mỹ thuật công trình.

   b) Tư vấn cho nhà thầu trong quá trình thi công thể hiện phần mỹ thuật công trình.

   3. Phương thức làm việc của Hội đồng nghệ thuật:

   a) Hội đồng nghệ thuật làm việc theo nguyên tắc công khai, dân chủ, bình đẳng, quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín; thực hiện theo quy chế, tiêu chí do chủ đầu tư ban hành và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   b) Phiên họp của Hội đồng nghệ thuật phải có trên 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự mới hợp lệ; quyết định của Hội đồng có giá trị khi được trên 1/2 tổng số thành viên Hội đồng đồng ý;

   c) Các thành viên Hội đồng nghệ thuật có quyền bảo lưu ý kiến nhưng phải chấp hành quyết định của Hội đồng.

   4. Chi phí hoạt động của Hội đồng nghệ thuật do chủ đầu tư bố trí trong tổng dự toán công trình theo quy định.

   Trên đây là quy định về Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 113/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn