Hội đồng sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về thi đua khen thưởng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định mới. Anh chị cho tôi hỏi Hội đồng sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được quy định như thế nào? 

  • Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì Hội đồng sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như sau:

   1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quyết định thành lập Hội đồng Sáng kiến của cơ quan, đơn vị.

   2. Thành phần, nguyên tắc làm việc của Hội đồng Sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ do Thủ trưởng cơ quan đơn vị quy định và thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, đánh giá, công nhận sáng kiến, giải pháp công tác của cá nhân có tác dụng ảnh hưởng đối với cơ quan, đơn vị; xem xét, đề xuất sáng kiến cấp Bộ và cấp toàn quốc của cá nhân thuộc thẩm quyền.

   3. Việc xét công nhận sáng kiến thực hiện theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 13/2012/NĐ-CP.

   Trên đây là quy định về Hội đồng Sáng kiến tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn