Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

26/04/2022

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch được quy định như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 27 Thông tư 07/2019/TT-BVHTTDL (có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như sau:

   1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

   2. Chủ tịch Hội đồng là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

   3. Phó Chủ tịch bao gồm Chủ tịch Công đoàn và Phó Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

   4. Ủy viên Thường trực là Trưởng Phòng, Ban phụ trách thi đua, khen thưởng.

   5. Các Ủy viên Hội đồng bao gồm đại diện cấp ủy Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng các bộ phận chuyên môn do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.

   6. Thư ký Hội đồng là chuyên viên được giao phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

   Trên đây là quy định về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn