Hướng dẫn vị trí việc làm của công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch từ ngày 10/7/2023?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 19/05/2023

Xin hỏi: Có bao nhiêu vị trí việc làm của công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch từ ngày 10/7/2023?- Câu hỏi của chị Bình (Hà Tĩnh).

  • Chính thức ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch?

   Ngày 15/5/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

   Tại Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL có quy định các đối tượng áp dụng hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch bao gồm:

   Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch từ Trung ương đến địa phương, cụ thể:

   - Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

   - Cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch.

   - Cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch.

   Hướng dẫn vị trí việc làm của công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch từ ngày 10/7/2023? (Hình từ Internet)

   Có được bảo lưu vị trí việc làm đối với công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL không?

   Tại Điều 6 Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL có quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

   Điều khoản chuyển tiếp

   Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

   Như vậy, công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL thì được bảo lưu vị trí việc làm. Việc bảo lưu này cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

   Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch bao gồm những vị trí việc làm nào?

   Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL có quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch bao gồm những vị trí việc làm cụ thể như sau:

   Lĩnh vực văn hóa, gồm có 12 vị trí việc làm bao gồm:

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý di sản văn hóa;

   - Chuyên viên chính về quản lý di sản văn hóa;

   - Chuyên viên về quản lý di sản văn hóa;

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc);

   - Chuyên viên chính về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc);

   - Chuyên viên về quản lý văn hóa cơ sở (bao gồm quản lý thư viện và quản lý văn hóa dân tộc);

   - Chuyên viên cao cấp về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm);

   - Chuyên viên chính về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm);

   - Chuyên viên về văn hóa nghệ thuật (bao gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm);

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý bản quyền tác giả;

   - Chuyên viên chính về quản lý bản quyền tác giả;

   - Chuyên viên về quản lý bản quyền tác giả;

   Lĩnh vực gia đình, gồm có 3 vị trí việc làm:

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý lĩnh vực gia đình;

   - Chuyên viên chính về quản lý lĩnh vực gia đình;

   - Chuyên viên về quản lý lĩnh vực gia đình;

   Lĩnh vực thể dục, thể thao gồm có 6 vị trí việc làm:

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý thể dục thể thao cho mọi người;

   - Chuyên viên chính về quản lý thể dục thể thao cho mọi người;

   - Chuyên viên về quản lý thể dục thể thao cho mọi người;

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp;

   - Chuyên viên chính về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp;

   - Chuyên viên về quản lý thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp;

   Lĩnh vực du lịch gồm có 9 vị trí việc làm bao gồm:

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý lữ hành;

   - Chuyên viên chính về quản lý lữ hành;

   - Chuyên viên về quản lý lữ hành;

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý lưu trú du lịch;

   - Chuyên viên chính về quản lý lưu trú du lịch;

   - Chuyên viên về quản lý lưu trú du lịch;

   - Chuyên viên cao cấp về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch;

   - Chuyên viên chính về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch;

   - Chuyên viên về quản lý xúc tiến, quảng bá du lịch.

   Lưu ý: Thông tư 06/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 10/7/2023.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn