Hướng dẫn viên du lịch bắt buộc phải có bằng ngoại ngữ không? Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch như thế nào?

Ngày hỏi:26/07/2022

Hướng dẫn viên du lịch bắt buộc phải có bằng ngoại ngữ không? Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch?

Chào anh/chị, em có ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch, em muốn hỏi là nếu làm hướng dẫn viên du lịch thì có bắt buộc phải có bằng ngoại ngữ không ạ? Nhờ anh/chị tư vấn.

  • 1. Hướng dẫn viên du lịch bắt buộc phải có bằng ngoại ngữ không?

   Căn cứ Điều 59 Luật Du lịch 2017 có quy định về điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

   1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa bao gồm:

   a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

   b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

   c) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

   d) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

   2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế bao gồm:

   a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

   b) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;

   c) Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

   3. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

   a) Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này;

   b) Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

   4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về mẫu thẻ, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; nội dung kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ.

   Như vậy, theo quy định như trên, hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch tại điểm không bắt buộc phải có bằng ngoại ngữ.

   2. Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch?

   Căn cứ Điều 65 Luật Du lịch 2017 quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch như sau:

   1. Hướng dẫn viên du lịch có quyền sau đây:

   a) Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch;

   b) Nhận tiền lương và khoản thù lao khác theo hợp đồng;

   c) Tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn du lịch;

   d) Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng, được quyền thay đổi chương trình du lịch, điều chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch.

   2. Hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ sau đây:

   a) Hướng dẫn khách du lịch theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn;

   b) Tuân thủ, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan; tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương;

   c) Thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch;

   d) Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách du lịch; báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu;

   đ) Có trách nhiệm hỗ trợ trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

   e) Tham gia khóa cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;

   g) Đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch;

   h) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa phải mang theo giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch và chương trình du lịch bằng tiếng Việt trong khi hành nghề. Trường hợp hướng dẫn khách du lịch quốc tế thì hướng dẫn viên du lịch phải mang theo chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

   Theo đó, hướng dẫn viên du lịch sẽ có những quyền và nghĩa vụ theo quy định như trên.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn