Kinh phí cho việc thanh lọc tài nguyên thông tin được lấy từ đâu?

26/04/2022

Đối với việc thực hiện thanh lọc tài nguyên thông tin thì lấy kinh phí từ đâu? Nhờ hỗ trợ.

  • Điều 18 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL có quy định về bảo đảm cho việc thanh lọc tài nguyên thông tin như sau:

   - Căn cứ thời hạn thanh lọc tài nguyên thông tin quy định tại Điều 17 Thông tư này, người đứng đầu thư viện có trách nhiệm đưa hoạt động thanh lọc tài nguyên thông tin vào kế hoạch công tác năm.

   - Kinh phí chi cho việc thanh lọc tài nguyên thông tin được bố trí từ ngân sách nhà nước.

   Thư viện dự trù kinh phí chi cho việc thanh lọc tài nguyên thông tin trong kế hoạch ngân sách chi cho hoạt động nghiệp vụ của thư viện, trình cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.

   Như vậy thì kinh phí cho việc thanh lọc tài nguyên thông tin được bố trí từ ngân sách nhà nước.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn