Lễ đưa tang và xe tang của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài Chính

26/04/2022

Tìm hiểu quy định về tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng của ngành Tài chính. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Lễ đưa tang và xe tang của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài Chính được quy định như thế nào? 

  • Lễ đưa tang và xe tang của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài Chính quy định tại Điều 15 Quyết định 1230/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Thành phần dự Lễ đưa tang như thành phần dự Lễ truy điệu.

   - Khi chuyển linh cữu lên xe tang và từ xe tang vào phần mộ, các thành viên Ban Tổ chức Lễ tang, các đoàn đại biểu và gia đình đi phía sau linh cữu.

   - Đội phục vụ của Nhà tang lễ và cơ quan, địa phương nơi người từ trần đã hoặc đang công tác làm nhiệm vụ di chuyển linh cữu, vòng hoa ra xe tang và từ xe tang vào phần mộ.

   - Xe tang do Bộ Tài chính hoặc địa phương nơi người từ trần đã hoặc đang công tác chuẩn bị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn