Lễ truy điệu của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài Chính

26/04/2022

Lễ truy điệu của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài Chính được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này. Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Lễ truy điệu của cán bộ, công chức, người lao động ngành Tài Chính quy định tại Điều 14 Quyết định 1230/QĐ-BTC năm 2018 về Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Thành phần dự Lễ truy điệu gồm: Ban Tổ chức Lễ tang, đại diện các cơ quan, tổ chức nơi người từ trần đã hoặc đang công tác; địa phương quê hương hoặc nơi cư trú của người từ trần và gia đình, người thân.

   - Vị trí các đoàn dự Lễ truy điệu (theo hướng nhìn lên lễ đài):

   + Gia đình đứng phía trái phòng lễ tang;

   + Lãnh đạo cơ quan, địa phương đứng phía phải phòng lễ tang;

   + Các đoàn đại biểu khác đứng theo sắp xếp của Ban Tổ chức Lễ tang.

   - Chương trình Lễ truy điệu:

   + Đại diện Ban Tổ chức Lễ tang tuyên bố mở đầu Lễ truy điệu;

   + Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc lời điếu; tuyên bố phút mặc niệm và kết thúc Lễ truy điệu;

   + Trong khi tiến hành Lễ truy điệu, phát băng nhạc bài "Hồn tử sĩ".

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn