Mẫu bệnh án điều trị cắt cơn nghiện ma túy quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/09/2022

Mẫu bệnh án điều trị cắt cơn nghiện ma túy quy định như thế nào? Mẫu sơ yếu lý lịch tóm tắt của người được đề nghị xác định nghiện ma túy là gì? Mẫu phiếu trả lời kết quả về việc xác định người nghiện ma túy như thế nào?

Nhờ anh chị Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

  • 1. Mẫu bệnh án điều trị cắt cơn nghiện ma túy quy định như thế nào?

   Tại Phụ lục 4 Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định về mẫu bệnh án điều trị cắt cơn nghiện ma túy quy định như sau:

   BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ CẮT CƠN NGHIỆN MA TÚY

   Sở Y tế ………………………

   ………………………………..

   Số hồ sơ: …………

   Số giường: ……….

   A. HÀNH CHÍNH:

   1. Họ và tên (Chữ in hoa) .................................................................................. Nam £ Nữ £

   2. Sinh ngày ££ ££ ££££ Tuổi ££

   3. Nghề nghiệp: ……………………………………..4. Dân tộc.......................................................

   5. Địa chỉ: Số nhà ................… thôn, phố.................................................................................

   6. Nơi làm việc: ......................................................................................................................

   7. Thuộc diện: a) Đóng phí £ b) Giảm phí £ c) Miễn phí £

   8. Họ, tên, địa chỉ người nhà khi cần báo tin: ...........................................................................

   ............................................................................................................... điện thoại: …………..

   9. Đến cai nghiện hồi … giờ … ngày … tháng … năm ……….

   B. BỆNH ÁN:

   I. Lý do cai nghiện

   a) Tự nguyện £ b) Theo quyết định của UBND xã, phường £ c) Khác ………….

   II. Hỏi bệnh:

   1. Quá trình sử dụng ma túy:

   - Sử dụng ma túy lần đầu tiên: tháng … năm ……..

   - Lý do sử dụng ma túy: ..........................................................................................................

   - Trong những ngày gần đây:

   + Có sử dụng hàng ngày không: a) Có £ b) Không £

   + Sử dụng mấy lần: ……..lần/ngày

   + Mỗi lần sử dụng bao nhiêu (ghi số: ml, bi, viên, tép, chỉ…).....................................................

   + Nếu không sử dụng có chịu được không: a) Chịu được £ b) Không chịu được £

   - Đã dùng những loại ma túy nào:.............................................................................................

   - Đã sử dụng bằng những cách nào?

   a) Hút £ b) Hít £ c) Nuốt £ d) Tiêm, chích £ e) Cách khác ……..

   - Sử dụng ma túy lần gần đây nhất vào lúc … giờ …/phút ngày … tháng … năm …

   2. Số lần cai nghiện

   - Lần này là lần cai thứ mấy ……….;

   - Cai lần thứ nhất tại …………………………., Thời gian cai được bao lâu....................................

   bằng phương pháp nào (ATK, cai vo,…)...................................................................................

   Lý do tái nghiện:......................................................................................................................

   - Cai lần thứ 2 tại …………………………., Thời gian cai được bao lâu.........................................

   bằng phương pháp nào (ATK, cai vo,…)...................................................................................

   Lý do tái nghiện:......................................................................................................................

   - Cai lần thứ 3 tại …………………………., Thời gian cai được bao lâu.........................................

   bằng phương pháp nào (ATK, cai vo,…)...................................................................................

   Lý do tái nghiện:......................................................................................................................

   - Cai lần thứ 4 tại …………………………., Thời gian cai được bao lâu.........................................

   bằng phương pháp nào (ATK, cai vo,…)...................................................................................

   Lý do tái nghiện:......................................................................................................................

   - Cai lần thứ 5 tại …………………………., Thời gian cai được bao lâu.........................................

   bằng phương pháp nào (ATK, cai vo,…)...................................................................................

   Lý do tái nghiện:......................................................................................................................

   3. Các bệnh kèm theo (tên bệnh, mức độ):

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   4. Đặc điểm liên quan:

   - Có thường xuyên sử dụng: a) rượu £ b) thuốc lá £

   - Có cơ địa dị ứng: £

   5. Trong gia đình còn ai nghiện ma túy nữa (ghi rõ: cha, mẹ, anh, chị, em…)...........................

   III. KHÁM BỆNH:

   1. Toàn thân (da, niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp)

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   Mạch: …….. lần/phút Huyết áp: …../….. mHg

   Nhiệt độ: ……..oC Cân nặng: ……….Kg

   Nhịp thở ……. lần/phút

   2. Các cơ quan:

   - Hô hấp:.................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   - Tuần hoàn:............................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   - Tiêu hóa:...............................................................................................................................

   - Thận - tiết niệu, sinh dục:........................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   - Mắt.......................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   3. Tâm thần:

   - Biểu hiện chung (Tỉnh táo, lẫn lộn, bực dọc, trầm cảm, …):......................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   - Biểu hiện khác: .....................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   4. Xét nghiệm ma túy trong nước tiểu (TEST nhanh):

   ...............................................................................................................................................

   5. Tóm tắt bệnh án: ................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   IV. CHẨN ĐOÁN KHI VÀO TRẠM:

   - NGHIỆN MA TÚY LOẠI:.........................................................................................................

   - BỆNH KÈM THEO ................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   V. HƯỚNG ĐIỀU TRỊ:

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   Ngày … tháng … năm …..
   Y, Bác sĩ làm bệnh án
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Họ và tên người cai nghiện:.......................................................................................................

   Địa chỉ:....................................................................................................................................

   TỜ ĐIỀU TRỊ

   Ngày giờ

   Diễn biến

   Y lệnh

   Họ và tên người cai nghiện........................................................................................................

   Địa chỉ:....................................................................................................................................

   BẢN THEO DÕI DIỄN BIẾN CỦA HỘI CHỨNG CAI

   TT

   Thời gian

   Biểu hiện

   Ngày …………

   Ngày …………

   Ngày …………

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   …giờ

   A

   Các triệu chứng

   1.

   Thèm chất ma túy

   2.

   Ngáp

   3.

   Sốt

   4.

   Nổi da gà

   5.

   Chảy nước mắt, nước mũi

   6.

   Toát mồ hôi

   7.

   Mất ngủ

   8.

   Đau nhức cơ bắp

   9.

   Dị cảm (dòi bò trong xương)

   10.

   Đồng tử dãn

   11.

   Buồn nôn, nôn

   12.

   Tiêu chảy

   13.

   Mạch (ghi cụ thể)

   14.

   Huyết áp (ghi cụ thể)

   B

   BIỂU HIỆN NẶNG

   1.

   Vật vã

   2.

   Ý định tự tử

   3.

   Co giật

   4.

   Khó thở

   5.

   Trụy tim mạch

   6.

   Hôn mê

   C. TỔNG KẾT BỆNH ÁN

   1. Diễn biến lâm sàng của hội chứng cai và các bệnh phối hợp:

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   2. Phương pháp điều trị:

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   3. Kết quả xét nghiệm ma túy sau điều trị: .............................................................................

   4. Tình trạng sau điều trị (Tâm thần, thể trạng):

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   4.1. Ra … giờ … ngày … tháng … năm …

   4.2. Tổng số ngày điều trị …….

   4.3. Kết quả điều trị hội chứng cai:

   - Hết £

   - Giảm £

   - Chuyển đến ………………….

   - Tử vong £

   - Tử vong hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm …….

   * Do bệnh £, * Do tai biến điều trị £,

   * Do sốc ma túy £, * Khác £

   - Nguyên nhân tử vong: ………………………..

   5. Hướng điều trị tiếp theo: ....................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................


   Trưởng trạm y tế
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Ngày … tháng … năm …
   Y, bác sĩ điều trị
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   2. Mẫu sơ yếu lý lịch tóm tắt của người được đề nghị xác định nghiện ma túy là gì?

   Tại Phụ lục 5 Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định về mẫu sơ yếu lý lịch tóm tắt của người được đề nghị xác định nghiện ma túy như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ………(1), ngày … tháng … năm 201…

   SƠ YẾU LÝ LỊCH

   (Dành cho người cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng)

   Họ và tên: …………………….. sinh ngày … tháng … năm ……..nam (nữ)...................................

   Quê quán: ..............................................................................................................................

   Nơi ở hiện nay: .......................................................................................................................

   Dân tộc: ……………………….. tôn giáo ………………… trình độ văn hóa...................................

   Nghề nghiệp ………………….. tình trạng việc làm .....................................................................

   Gia đình có ……….. người

   Thu nhập bình quân 1 người trong gia đình trong 1 tháng …………….đồng

   Số người nghiện ma túy trong gia đình……..người

   Tên tổ chức xã hội đã và đang tham gia...................................................................................

   Tình trạng hôn nhân (có vợ, chồng hay chưa có vợ, chồng).......................................................

   Tình trạng vi phạm pháp luật: Bị phạt tù …..lần, bị đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng ….. lần, bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn……lần, bị đưa đi cai nghiện bắt buộc……lần.

   Tình trạng sử dụng ma túy:

   - Bắt đầu sử dụng ma túy từ tháng … năm …

   - Lý do sử dụng ma túy ...........................................................................................................

   - Sử dụng ma túy hàng ngày từ tháng … năm …

   - Lý do sử dụng thường xuyên.................................................................................................

   - Số lần sử dụng trong ngày … lần, hình thức sử dụng (chích, hút, hít, uống)..............................

   - Loại ma túy thường sử dụng..................................................................................................

   Tình trạng cai nghiện

   - Cai nghiện lần 1: từ tháng … năm … đến tháng … năm … tại ………..

   Dưới hình thức (tự nguyện hay bắt buộc) ……….tái nghiện tháng … năm …

   Lý do tái nghiện ……………..

   - Cai nghiện lần 2: từ tháng … năm … đến tháng … năm … tại ………..

   Dưới hình thức (tự nguyện hay bắt buộc) ……….tái nghiện tháng … năm …

   Lý do tái nghiện ......................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   - Được hỗ trợ học nghề … lần.

   - Được hỗ trợ vốn tạo việc làm … lần

   Tình trạng sức khỏe (tốt, bình thường, yếu) ……………

   Đang mắc bệnh ………………………………..

   Hoàn cảnh gia đình

   Họ và tên cha ………………………………. ………..tuổi, nghề nghiệp........................................

   Nơi ở hiện tại...........................................................................................................................

   Họ và tên mẹ ………………………………. ………..tuổi, nghề nghiệp........................................

   Nơi ở hiện tại...........................................................................................................................

   Họ và tên vợ (chồng) ………………………… ………..tuổi, nghề nghiệp......................................

   Nơi ở hiện tại...........................................................................................................................

   Họ và tên con ………………………………. ………..tuổi, nghề nghiệp.......................................

   Nơi ở hiện nay.........................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   Anh (chị, em ruột)

   Họ và tên ………………………………. ………..tuổi, nghề nghiệp..............................................

   Nơi ở hiện tại...........................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   Ý kiến đề đạt với chính quyền địa phương:

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   Tôi xin cam đoan lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thực./.

   NGƯỜI KHAI KÝ TÊN
   (Ký, ghi rõ họ tên)

   Ghi chú: 1 Địa danh

   3. Mẫu phiếu trả lời kết quả về việc xác định người nghiện ma túy như thế nào?

   Tại Phụ lục 6 Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA quy định về mẫu phiếu trả lời kết quả về việc xác định người nghiện ma túy như sau:

   BỆNH VIỆN (Trung tâm cai nghiện, xã,…)………….
   PHÒNG Y TẾ (Bệnh xá)……….
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ………(1), ngày … tháng … năm 201…

   PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ

   Về việc xác định người nghiện ma túy

   Kính gửi: Công an (2) …………………………

   Căn cứ hồ sơ đề nghị xác định nghiện ma túy đối với anh (chị) (3)..............................................

   Của Công an cấp xã ...............................................................................................................

   Tôi (4)......................................................................................................................................

   Xác định anh (chị) (3) ………………………….nghiện (5)................................................................

   với các điều kiện lâm sàng và xét nghiệm như sau:

   1. Lâm sàng (6):

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................

   2. Kết quả xét nghiệm tìm chất ma túy (7)..................................................................................

   Nơi nhận:
   - Như nơi gửi;
   - Tổ công tác cai nghiện;
   - Lưu VT.

   NGƯỜI XÁC ĐỊNH
   (Ký tên đóng dấu)

   ____________

   1 Địa danh

   2 Tên xã, phường, thị trấn

   3 Họ và tên người được xác định nghiện ma túy

   4 Họ, tên, chức danh, tên đơn vị người xác định nghiện

   5 Nghiện hay không nghiện loại ma túy (tên ma túy)

   6 Mô tả các điều kiện về lâm sàng

   7 Kết quả xét nghiệm tìm chất ma túy (dương tính hay âm tính).

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn