Mức phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình?

26/04/2022

Mức phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình?  Trường hợp nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình sẽ bị đi tù?

  • Mức phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình?
   (ảnh minh họa)
  • Mức phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình?

   Căn cứ Điều 54 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định như sau:

   Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình

   1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.

   2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

   a) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

   b) Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình;

   c) Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân.

   3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

   a) Buộc xin lỗi công khai khi nạn nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này;

   b) Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh đối với hành vi quy định tại các điểm a và c khoản 2 Điều này.

   Như vậy, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình mức phạt cao nhất lên đến 20.000.000 đồng và tùy từng hành vi cụ thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên.

   Trường hợp nào xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình sẽ bị đi tù?

   Căn cứ Điều 155 Bộ luật hình sự 2015 quy định về Tội làm nhục người khác như sau:

   1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

   a) Phạm tội 02 lần trở lên;

   b) Đối với 02 người trở lên;

   c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

   d) Đối với người đang thi hành công vụ;

   đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

   e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

   g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%” tại ... điểm g khoản 2 Điều 155 (Điểm e Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017)

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

   a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên” tại ... điểm a khoản 3 Điều 155 (Điểm e Khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017)

   b) Làm nạn nhân tự sát.

   4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Như vậy, tùy từng tính chất, mức độ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên trong gia đình mà có thể bị truy cứu về làm nhục người khác và mức phạt tù được quy định như trên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn