Nghĩa vụ của thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

26/04/2022

Tôi tên là Trần Hoàng Minh Trí, địa chỉ mail minhtri****@gmail.com. Cho tôi hỏi: Nghĩa vụ của thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được quy định như thế nào? Tại văn bản nào? Tôi được biết hiện nay Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã được thông qua. Nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên cũng không rõ lắm. Tôi cảm ơn nhiều.

  • Nghĩa vụ của thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được hướng dẫn tại Điều 10 Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg, theo đó:

   Điều 10. Nghĩa vụ của thành viên

   1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ Liên hiệp, quy chế của Liên hiệp; thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chương trình hoạt động của Liên hiệp.

   2. Tích cực hoạt động, mở rộng uy tín và ảnh hưởng của Liên hiệp. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Liên hiệp; đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác để xây dựng Liên hiệp phát triển vững mạnh.

   3. Bảo vệ uy tín của Liên hiệp, không được nhân danh Liên hiệp trong các quan hệ giao dịch trừ khi được lãnh đạo Liên hiệp phân công bằng văn bản.

   4. Thực hiện chế độ thông tin, định kỳ báo cáo với Liên hiệp theo quy định về các hoạt động của mình. Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Liên hiệp. Phối hợp với các tổ chức thành viên trong các hoạt động văn học nghệ thuật thuộc phạm vi trách nhiệm hoặc trên địa bàn mình phụ trách.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nghĩa vụ của thành viên thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, được quy định tại Điều lệ Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 10 Điều lệ liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam được phê chuẩn bởi Quyết định 347/QĐ-TTg Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn