Người cao tuổi được hưởng những quyền lợi gì?

Ngày hỏi:02/01/2019

Bà tôi nay đã 65 tuổi, theo luật thì đã gọi là người cao tuổi vì luật quy định công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên thì được gọi là người cao tuổi. Theo đó, tôi muốn biết, người cao tuổi được hưởng những quyền lợi gì? Ban biên tập hỗ trợ giúp.

Thùy Trang (trang*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 3 Luật cao tuổi 2009 có quy định người cao tuổi có các quyền sau đây:

   a) Được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ;

   b) Quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn;

   c) Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   d) Được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn hoá, giáo dục, thể dục, thể thao, giải trí, du lịch và nghỉ ngơi;

   đ) Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ, nghề nghiệp và các điều kiện khác để phát huy vai trò người cao tuổi;

   e) Được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội, trừ trường hợp tự nguyện đóng góp;

   g) Được ưu tiên nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khỏe và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc rủi ro bất khả kháng khác;

   h) Được tham gia Hội người cao tuổi Việt Nam theo quy định của Điều lệ Hội;

   i) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn