Nguyên tắc thanh lọc tài nguyên thông tin

26/04/2022

Theo quy định mới nhất thì việc thanh lọc tài nguyên thông tin dựa trên những nguyên tắc nào? Nhờ giải đáp.

  • Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL thì việc thanh lọc tài nguyên thông tin được thực hiện theo nguyên tắc sau:

   - Thanh lọc tài nguyên thông tin phải được thực hiện định kỳ theo quy định tại Điều 17 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL, gắn với hoạt động phát triển tài nguyên thông tin;

   - Tài nguyên thông tin được phép thanh lọc khi có một trong các tiêu chí quy định tại các Điều 19, 20, 21 và 22 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL;

   - Số lượng tài nguyên thông tin được phép thanh lọc trong 01 lần không quá 10% tổng số tài nguyên thông tin trong thư viện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn