Nguyên tắc tôn vinh, khen thưởng cá nhân có thành tích hiến máu tình nguyện?

26/04/2022

Mình muốn hỏi, khi tôn vinh, khen thưởng cá nhân có thành tích hiếu máu tình nguyện thì cần đáp ứng những nguyên tắc nào?

  • Theo Điều 4 Quy chế Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện Ban hành kèm theo Quyết định 122/QĐ-BCĐQG năm 2017 quy định về nguyên tắc tôn vinh, khen thưởng như sau:

   1. Tôn vinh các giá trị nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp của cá nhân, gia đình và tập thể đã đóng góp cho phong trào hiến máu tình nguyện, qua đó, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực tham gia hiến máu.

   2. Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích vận động hiến máu tình nguyện căn cứ việc hoàn thành chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo hoặc Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt và phù hợp với mục tiêu chung của Ban Chỉ đạo quốc gia.

   Trên đây là nguyên tắc tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân khi có thành tích hiến máu tình nguyện theo quy định hiện hành.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn