Nhà nước hỗ trợ đầu tư các nội dung nào cho sự nghiệp thư viện?

26/04/2022

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định mới về đầu tư phát triển cho sự nghiệp thư viện. Cho tôi hỏi nhà nước hỗ trợ đầu tư các nội dung nào cho sự nghiệp thư viện?

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật thư viện 2019 (có hiệu lực ngày 01/7/2020) thì Nhà nước hỗ trợ đầu tư các nội dung sau đây:

   - Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện, phát triển văn hóa đọc;

   - Duy trì và phát triển thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng không vì mục tiêu lợi nhuận;

   - Cước vận chuyển tài liệu thư viện phục vụ nhiệm vụ chính trị, khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn;

   - Hợp tác quốc tế về thư viện.

   Trên đây là quy định về nội dung hỗ trợ đầu tư của nhà nước vào sự nghiệp thư viện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn