Nhân viên thư viện chuyển sang Giáo viên tiểu học thì cần tiêu chuẩn nào?

26/04/2022

Hiện nay, tôi đang là Nhân viên Thư viên (viên chức ngạch 01a.003), bây giờ tôi muốn xin sang làm giáo viên tiểu học hạng IV. Nếu muốn chuyển ngang sang ngạch bậc Giáo viên tiểu học tôi cần phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào? Xin cảm ơn!

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Viên chức 2010 về việc viên chức muốn thay đổi vị trí việc làm thì phải có đủ các điều kiện sau: Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó.

   Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thì “Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí Giáo viên tiểu học hạng IV” yêu cầu như sau:

   *Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

   - Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học hoặc trung cấp sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên;

   - Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

   Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

   - Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

   *Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

   - Nắm được chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định và yêu cầu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học;

   - Thực hiện được kế hoạch, chương trình giáo dục tiểu học;

   - Vận dụng được kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học;

   - Biết phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và cộng đồng để nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh tiểu học;

   - Vận dụng được đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới tổ chức lớp học, tổ chức hoạt động dạy học ở trường tiểu học;

   - Biết viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; biết áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục học sinh tiểu học.

   Như vậy, nếu đơn vị bạn muốn chuyển qua có nhu cần và bạn đáp ứng các tiêu chuẩn trên thì bạn được chuyển sang ngạch giáo viên.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn