Những tổ chức của thanh niên gồm những tổ chức nào?

26/04/2022

Theo quy định của pháp luật thì những tổ chức nào được xem là tổ chức thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên 2020?

  • Căn cứ theo Điều 27 Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) theo đó thì các tổ chức sau được pháp luật quy định là tổ chức thanh niên:

   Tổ chức thanh niên gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là các tổ chức được xem là tổ chức thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên 2020.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn