Nội dung chuẩn bị tháng hành động vì bình đẳng giới ở địa phương năm 2019

26/04/2022

Tôi nghe nói mới có quy định về tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019, vậy cho tôi hỏi theo quy định này thì công tác chuẩn bị tại địa phương được quy định thế nào?

  • Căn cứ Quyết định 1453/QĐ-LĐTBXH năm 2019 quy định nội dung chuẩn bị của tháng hành động vì bình đẳng giới ở địa phương và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 như sau:

   - Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn và tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 cho cấp cơ sở.

   - Sản xuất các sản phẩm truyền thông, ấn phẩm tuyên truyền phục vụ cho các hoạt động của Tháng hành động.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn