Nội dung kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát biển Việt Nam

26/04/2022

Xin chào, Ban biên tập vui lòng giúp tôi tìm hiểu về nội dung kiểm tra, kiểm soát của cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào?

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Thông tư 15/2019/TT-BQP, nội dung kiểm tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được quy định như sau:

   - Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp pháp của thuyền viên, hành khách, người và hành lý đi trên tàu thuyền.

   - Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp pháp của tàu thuyền, trang bị trên tàu thuyền.

   - Kiểm tra, kiểm soát về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu thuyền.

   - Kiểm tra, kiểm soát nội dung khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ Việt Nam là thành viên.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 18 Thông tư 15/2019/TT-BQP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn