Phân biệt An toàn thông tin với An ninh thông tin

Ngày hỏi:12/03/2019

Tôi đang có đôi chút thắc mắc và muốn nhờ Ban biên tập phân biệt giúp tôi khái niệm an toàn thông tin và an ninh thông tin với ạ. Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  • Tại Khoản 23 và Khoản 24 Điều 3 Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng có quy định về khái niệm an toàn thông tin và an ninh thông tin như sau:

   - An toàn thông tin là sự bảo vệ thông tin và các hệ thống thông tin tránh bị truy nhập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.

   - An ninh thông tin là việc bảo đảm thông tin trên mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

   => Như vậy, an toàn thông tin và an ninh thông tin khác nhau cơ bản ở chổ an toàn thông tin là sự bảo vệ thông tin và các hệ thống thông tin nhằm bảo đảm tính nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin còn an ninh thông tin là việc bảo đảm thông tin trên mạng không gây phương hại đến an ninh, bí mật nhà nước và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bạn nhé.

   Trên đây alf nội dung phân biệt an toàn thông tin và an ninh thông tin. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn