Quy định về trách nhiệm và vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

26/04/2022

Quy định về trách nhiệm và vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? Tổ chức thanh niên chỉ có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

  • Quy định về trách nhiệm và vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

   Căn cứ theo Điều 28 Luật Thanh niên 2020 thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò và trách nhiệm như sau:

   - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và tổ chức thanh niên; tổ chức hướng dẫn hoạt động của thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

   - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm giám sát và phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật về thanh niên theo quy định của pháp luật; tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của thanh niên đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

   - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm tham gia, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan trong quá trình xây dựng, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

   - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động đối ngoại thanh niên.

   Tổ chức thanh niên chỉ có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 27 văn bản trên thì quy định:

   1. Tổ chức thanh niên gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật

   2. Tổ chức thanh niên có vai trò đoàn kết, tập hợp thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

   Như vậy, trong Tổ chức thanh niên không chỉ có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mà còn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn