Quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận của công dân được thể hiện như thế nào?

26/04/2022

Theo quy định pháp luạt về báo chí thì quy định về quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận của công dân được thể hiện như thế nào?

  • Quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận của công dân được thể hiện như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 10, Điều 11 Luật Báo chí 2016 quy định:

   + Sáng tạo tác phẩm báo chí.

   + Cung cấp thông tin cho báo chí.

   + Phản hồi thông tin trên báo chí.

   + Tiếp cận thông tin báo chí.

   + Liên kết với cơ quan báo chí thực hiện sản phẩm báo chí.

   + In, phát hành báo in.

   + Phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

   + Tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   + Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

   Trên đây là nội dung về quyền tự do báo chí và quyền tự do ngôn luận theo quy định của pháp luật về báo chí.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn