Tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về ngành thư viện. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 7 Luật thư viện 2019 (có hiệu lực ngày 01/7/2020) thì tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện như sau:

   1. Tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện bao gồm:

   - Tài nguyên thông tin có nội dung thông tin nếu sử dụng rộng rãi có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

   - Tài nguyên thông tin thuộc bí mật nhà nước, hạn chế sử dụng, tiếp cận có điều kiện, hạn chế quyền tiếp cận theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, tiếp cận thông tin, lưu trữ;

   - Bản gốc tài liệu cổ, quý hiếm, tài nguyên thông tin là di sản văn hóa đang lưu giữ trong thư viện;

   - Bản gốc tài liệu bị hư hỏng.

   2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; quy định nguyên tắc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

   3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện có trách nhiệm xây dựng danh mục tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng và việc sử dụng tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

   Trên đây là quy định về tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn