Thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/03/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  • Thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009 với nội dung như sau:

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh;

   - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia, cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia;

   - Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, cấp bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; quyết định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục di sản thế giới.

   Trên đây là nội dung giải đáp về thẩm quyền quyết định xếp hạng di tích.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn