Thanh niên có trách nhiệm gì với Tổ quốc?

26/04/2022

Anh chị cho em hỏi: Theo quy định mới thì trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc được quy định như thế nào? Mong giải quyết giúp em.

  • Căn cứ theo Điều 12 Luật Thanh niên 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc được quy định như sau:

   - Phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

   - Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đảm nhận công việc khó khăn, gian khổ, cấp bách khi Tổ quốc yêu cầu.

   - Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.

   Trên đây là những trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc theo quy định của Luật Thanh niên 2020.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn