Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được quy định thế nào?

Ngày hỏi:14/06/2022

Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được quy định như thế nào? Báo cáo kết quả khảo sát di tích được quy định như thế nào? Xin được hỏi vấn đề trên trong nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 5 Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL quy định về thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích như sau:

   Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được lập thành hồ sơ, bao gồm:

   1. Báo cáo kết quả khảo sát di tích.

   2. Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.

   3. Ảnh di tích.

   4. Bản vẽ thi công tu bổ di tích.

   5. Dự toán chi phí tu bổ di tích.

   6. Phụ lục tài liệu có liên quan.

   Báo cáo kết quả khảo sát di tích được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 6 Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL quy định về báo cáo kết quả khảo sát di tích được quy định như sau:

   Báo cáo kết quả khảo sát di tích phải đáp ứng yêu cầu báo cáo khảo sát xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và nêu rõ các nội dung sau:

   1. Tổng hợp tư liệu phục vụ lập báo cáo kết quả khảo sát di tích.

   2. Kết quả khảo sát tổng thể di tích:

   a) Vị trí, mối liên hệ vùng, địa hình, không gian, môi trường cảnh quan di tích;

   b) Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích; phân tích hiện trạng sử dụng đất và xác định các tác động ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan di tích;

   c) Bố cục mặt bằng tổng thể di tích; lập danh sách và phân tích lịch sử xây dựng, tu bổ các hạng mục công trình di tích; phân tích kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ (nếu có); hệ thống hiện vật ngoại thất, cảnh quan và kỹ thuật hạ tầng di tích;

   d) Hoạt động văn hóa có liên quan đến di tích.

   3. Kết quả khảo sát hạng mục công trình di tích được tu bổ:

   a) Mô tả mặt bằng, hình thức kiến trúc, kết cấu, vật liệu xây dựng công trình;

   b) Phân tích, xác định các yếu tố gốc cấu thành di tích và các thành phần mới bổ sung;

   c) Phân tích, xác định tình trạng kỹ thuật và nguyên nhân gây hỏng, xuống cấp công trình;

   d) Phân tích, xác định các tác động tiêu cực từ môi trường và các tác nhân gây hại khác ảnh hưởng đến công trình;

   đ) Hiện trạng bài trí nội thất, số lượng hiện vật, đồ thờ, tình trạng bảo tồn và nguyên nhân xuống cấp của hiện vật, đồ thờ.

   4. Thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

   5. Định hướng hồ sơ, tư liệu phải tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm trong quá trình thi công tu bổ di tích để phục vụ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích (nếu có).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT