Thư viện bao gồm những loại nào?

26/04/2022

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về ngành thư viện. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì thư viện bao gồm những loại nào? Xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật thư viện 2019 (có hiệu lực ngày 01/07/2020) thì thư viện bao gồm các loại sau đây:

   - Thư viện Quốc gia Việt Nam;

   - Thư viện công cộng;

   - Thư viện chuyên ngành;

   - Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân;

   - Thư viện cơ sở giáo dục đại học (sau đây gọi là thư viện đại học);

   - Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác;

   - Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;

   - Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

   Trên đây là quy định về những loại thư viện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn