Thư viện cơ sở giáo dục phổ thông có những chức năng và nhiệm vụ nào?

Ngày hỏi:15/02/2020

Cho tôi hỏi, theo Luật Thư viện năm 2019 quy định, khác với Thư viện giáo dục cơ sở mầm non, thì Thư viện cơ sở giáo dục phổ thông có những chức năng và nhiệm vụ gì? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 4 và Khoản 3 Điều 15 Luật Thư viện 2019 (Có hiệu lực từ 01/7/2020) thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện.

   2. Tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của người sử dụng thư viện.

   3. Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện.

   4. Phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập suốt đời cho Nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

   5. Phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu của người học, người dạy, cán bộ quản lý và mục tiêu, nội dung, chương trình học tập, giảng dạy của từng cấp học, chương trình học;

   6. Tổ chức hoạt động khuyến đọc, hình thành thói quen, kỹ năng đọc của người học; hướng dẫn sử dụng thư viện, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin cho người học, người dạy và cán bộ quản lý;

   7. Hỗ trợ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu và tổ chức các hoạt động giáo dục khác;

   8. Thực hiện nhiệm vụ khác do cơ sở giáo dục giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn