Thư viện được tổ chức theo mô hình nào?

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về ngành thư viện. Cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì mô hình tổ chức thư viện như thế nào? xin giải đáp giúp tôi

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật thư viện 2019 (có hiệu lực ngày 01/07/2020) thì Thư viện được tổ chức theo các mô hình sau đây:

   - Thư viện công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phù hợp với mô hình của cơ quan, tổ chức chủ quản;

   - Thư viện ngoài công lập do tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài, cộng đồng dân cư đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp ngoài công lập hoặc mô hình khác.

   Trên đây là quy định về mô hình tổ chức thư viện.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn