Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được quy định thế nào?

Ngày hỏi:14/06/2022

Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được quy định như thế nào? Ảnh di tích được quy định như thế nào? Xin được hỏi vấn đề trên trong nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 7 Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL quy định về thuyết minh bản vẽ thi công tu bổ di tích như sau:

   Thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích phải đáp ứng yêu cầu về thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và nêu rõ các nội dung sau:

   1. Căn cứ pháp lý và cơ sở khoa học.

   2. Phân tích sự biến đổi của di tích qua các thời kỳ để xác định yếu tố gốc cấu thành di tích cần bảo tồn.

   3. Mô tả hiện trạng tổng thể di tích, công trình di tích được tu bổ; đánh giá tình trạng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, trang trí mỹ thuật, khả năng sử dụng của từng cấu kiện, thành phần kiến trúc của công trình di tích được tu bổ; phân tích kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ (nếu có).

   4. Phân tích, chỉ rõ nguy cơ, nguyên nhân gây hỏng, xuống cấp di tích.

   5. Đề xuất giải pháp thiết kế tu bổ di tích, bao gồm:

   a) Giải pháp hạ giải di tích (trong trường hợp cần thiết);

   b) Giải pháp bảo vệ hiện vật di chuyển được và không di chuyển được;

   c) Giải pháp tu bổ công trình di tích (nêu rõ giải pháp kỹ thuật và vật liệu tu bổ từng loại cấu kiện, thành phần kiến trúc; giải pháp phòng, chống cháy, nổ, mối, mọt và các tai họa bất thường khác);

   d) Giải pháp xây dựng nhà bao che phục vụ thi công tu bổ di tích, nhà bảo quản cấu kiện, thành phần kiến trúc phải hạ giải;

   đ) Giải pháp phục hồi, tôn tạo cảnh quan, xây dựng công trình mới phục vụ việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích, hệ thống kỹ thuật hạ tầng, phòng, chống cháy, nổ, mối, mọt và các tai họa bất thường khác;

   e) Giải pháp tổ chức thi công.

   Ảnh di tích được quy định như thế nào?

   Căn cứ Điều 8 Thông tư 15/2019/TT-BVHTTDL quy định về ảnh di tích như sau:

   Ảnh di tích bao gồm:

   1. Ảnh tư liệu liên quan đến lịch sử hình thành, quá trình tồn tại, biến đổi và các lần tu bổ di tích (nếu có).

   2. Bộ ảnh hiện trạng di tích tại thời điểm khảo sát, in màu, kích thước 10 x 15 cm trở lên, chụp tổng thể cảnh quan và chi tiết kiến trúc - nghệ thuật, hiện vật, đồ thờ của công trình di tích được tu bổ, phù hợp với Báo cáo kết quả khảo sát di tích quy định tại Điều 6 Thông tư này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn