Tiêu chí đối với trẻ em, người phụ trách trẻ em và tình nguyện viên tham gia diễn đàn trẻ em

Ngày hỏi:21/03/2020

Theo quy định thì việc tổ chức diễn đàn trẻ em thì tiêu chí đối với trẻ em, người phụ trách trẻ em và tình nguyện viên tham gia diễn đàn trẻ em được quy định như thế nào? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 8 Thông tư 29/2019/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chí đối với trẻ em, người phụ trách trẻ em và tình nguyện viên tham gia diễn đàn trẻ em như sau:

   - Đối với trẻ em

   + Trẻ em tự nguyện tham gia và được cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đồng ý bằng văn bản theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này;

   + Bảo đảm đủ sức khỏe tham gia diễn đàn;

   + Có hiểu biết về quyền và bổn phận của trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia của trẻ em và một số kỹ năng: làm việc nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi, quan sát, lắng nghe, phản hồi, giao tiếp;

   + Được lựa chọn từ cộng đồng, tập thể lớp, trường, cơ sở giáo dục; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội; câu lạc bộ, đội, nhóm; diễn đàn trẻ em các cấp trên cơ sở các tiêu chí và hình thức bầu chọn thông qua đề cử, biểu quyết hoặc bỏ phiếu.

   - Đối với người phụ trách trẻ em

   + Có phẩm chất đạo đức tốt;

   + Hiểu biết về quyền trẻ em;

   + Có một số kỹ năng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, giao tiếp, bảo vệ trẻ em;

   + Có cam kết bảo vệ trẻ em.

   - Đối với tình nguyện viên

   + Tự nguyện tham gia;

   + Có một số kỹ năng: quan sát, lắng nghe, phản hồi, giao tiếp, bảo vệ trẻ em;

   + Có cam kết bảo vệ trẻ em.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT