Tiêu chuẩn công trình nghiên cứu khoa học được xét tặng Giải thưởng Nhà nước cấp TW

Ngày hỏi:09/10/2019

Liên quan đến hoạt động xét thưởng về khoa học công nghệ. Anh chị trong tổ tư vấn cho tôi hỏi: Theo quy định mới nhất của Bộ Khoa học công nghệ thì tiêu chuẩn công trình nghiên cứu khoa học được xét tặng Giải thưởng Nhà nước cấp TW được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn công trình nghiên cứu khoa học được xét tặng Giải thưởng Nhà nước cấp TW được quy định tại Mục A Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 2479/QĐ-BKHCN, cụ thể như sau:

   - Công trình có giá trị cao về khoa học

   + Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc: bổ sung tri thức, tư tưởng mới; có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cách tiếp cận mới trong khoa học hoặc có tác động thay đổi quan trọng trong sản xuất và đời sống;

   + Được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc trong nước.

   - Công trình có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội khi đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

   + Đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc làm thay đổi hợp lý cơ cấu ngành nghề; tiết kiệm chi phí sản xuất; nâng cao năng suất lao động; giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;

   + Đóng góp quan trọng cho việc dự báo xu hướng tương lai, hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
   được xét tặng Giải thưởng Nhà nước cấp TW được quy định tại Mục A Phần II Thủ tục ban hành kèm theo Quyết định 2479/QĐ-BKHCN, cụ thể như sau:
   + Làm chuyển biến nhận thức của xã hội hoặc tác động quan trọng đến đời sống xã hội; nâng cao dân trí; thay đổi tích cực hành vi ứng xử của nhóm, tầng lớp trong xã hội;

   + Được sử dụng để phục vụ cho công tác nghiên cứu và đào tạo đại học, sau đại học.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn